Zásady zpracování osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Tomáš Vachuda, IČ: 01163604, se sídlem Zelenohorská 500/29, 181 00, Praha 8 – Bohnice, zapsaný v živnostenském rejstříku v Praze 8 od 16. 10. 2012, číslo jednací: MCP8 139675/2012 (dále jen: „správce“, „“).

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Osobní údaje zpracovávám jako správce, ke zpracování mohu využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence.

Správce můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese t.vachuda@seznam.cz.

Správce provozuje následující weby, kde může ke zpracování osobních údajů docházet:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:


Objednávka mých služeb, plnění ze smlouvy

Co zpracovávám a proč:

Pokud mi napíšete mail a domluvíme se na spolupráci, budu zpracovávat vaše následující osobní údaje:

pro to, abych vám mohl mé služby poskytnout.

Vaše údaje budu uchovávat také za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv a povinností smluvních stran.


Po jak dlouhou dobu:

Údaje budu uchovávat po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud po mně nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Pokud se na spolupráci nakonec nedomluvíme, budu vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od zaslání vaší poptávky přes e-mail. To především z důvodu, že někteří klienti se i napříč předchozí neshodě po několika letech vrátí a je tedy pro obě strany žádoucí, aby se dalo pohodlně navázat na předchozí komunikaci.


Co mi to umožňuje:

Umožňuje mi to čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění mých právních povinností a pro účely mých oprávněných zájmů.


Komentáře na blogu

Co zpracovávám a proč:

Pokud mi budete chtít na blogu Logotvurce.cz či Graficketipy.cz okomentovat článek, budu zpracovávat vaše následující osobní údaje:

pro to, aby se komentář mohl zveřejnit a já vám na něj mohl odpovědět.

Uvedení těchto údajů je ale dobrovolné – pokud nebudete chtít, nemusíte je uvádět a můžete komentář odeslat anonymně (vaše IP adresa však bude patrná, ale veřejně se zobrazovat nebude).


Po jak dlouhou dobu:

Údaje budou na webu zveřejněny po dobu trvání zveřejnění daného článku, který jste komentovali.

Pokud se na spolupráci nakonec nedomluvíme, budu vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od zaslání vaší poptávky přes e-mail.


Co mi to umožňuje:

Umožňuje mi to čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování na základě oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování máte právo dle čl. 21 Nařízení vznést námitku na t.vachuda@seznam.cz. Námitku vyhodnotím bezodkladně.


Cookies

Co zpracovávám a proč:

Na svých stránkách uvedených výše používám cookies. Mám je zde z důvodů:


Po jak dlouhou dobu:

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Pokud se na spolupráci nakonec nedomluvíme, budu vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od zaslání vaší poptávky přes e-mail.


Co mi to umožňuje:

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu –oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.


Další informace

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním e-mailu na adresu t.vachuda@seznam.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.


Na stránkách používám aktuálně následující cookies:

 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Nutné

__sharethis_cookie_test__

Kontrola, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies.

Relace

vachudatomas.cz logotvurce.cz

graficketipy.cz

logokontrola.cz

Nutné

viewed_cookie_policy, cookie_notice_accepted

Ukládají souhlas se zpracováním cookies

1 měsíc

vachudatomas.cz logotvurce.cz

graficketipy.cz

logokontrola.cz

Technické cookie

JCS_INENREF, JCS_INENTIM, NCS_INENTIM, SJECT16, SJECT1902

 

Protispamová ochrana systému WordPress

Relace

logotvurce.cz

graficketipy.cz

Technické cookie

PHPSESSID

Zachovává uživatelskou relaci při procházení webu

Relace

logotvurce.cz

graficketipy.cz

Technické cookie

ckon1902

Protispamová ochrana systému WordPress

1 den

graficketipy.cz

Technické cookie

_wpss_h_

Protispamová ochrana systému WordPress

Relace

graficketipy.cz

Marketingové

fr

Integrace tlačítka ke sdílení na Facebooku

3 měsíce

logotvurce.cz

graficketipy.cz

Marketingové

1P_JAR

Sběr dat pro sledování statistik

1 měsíc

logotvurce.cz

graficketipy.cz

logokontrola.cz

Marketingové

CONSENT

Google a Youtube  cookie

Relace

logotvurce.cz

graficketipy.cz

logokontrola.cz

Marketingové

ANID

Google cookie

1 měsíc

logotvurce.cz

graficketipy.cz

logokontrola.cz

Marketingové

NID

Integrace tlačítka ke sdílení na Google+

6 měsíců

logotvurce.cz

graficketipy.cz

logokontrola.cz

Marketingové

_gid

Cookie pro rozlišení uživatelů

1 den

logotvurce.cz

graficketipy.cz

Marketingové

guest_id

Integrace tlačítka ke sdílení na Google+

2 roky

logotvurce.cz

graficketipy.cz

Marketingové

_ga

Cookie pro rozlišení uživatelů

2 roky

logotvurce.cz

graficketipy.cz

Marketingové

eu_cn

Integrace tlačítka ke sdílení na Google+

1 rok

logotvurce.cz

graficketipy.cz

Marketingové

personalization_id

Integrace tlačítka ke sdílení na Twitteru

2 roky

logotvurce.cz

graficketipy.cz

Marketingové

tfw_exp

Integrace tlačítka ke sdílení na Twitteru

1 měsíc

graficketipy.cz

Marketingové

IDE

DoubleClick cookie

1 rok

logokontrola.cz

Marketingové

PREF, VISITOR_INFO1_LIVE

Cookies pro integraci Youtube

6 měsíců

logokontrola.cz

Marketingové

Wide, YSC, GPS

Cookies pro integraci Youtube

Relace

logokontrola.cz

Marketingové

APISID, HSID, LOGIN_INFO, SAPISID, SID, SSID

Cookies pro integraci Youtube

2 roky

logokontrola.cz

 


Zásady platí od 25.5.2018.